QUÀ TẶNG THỔ CẨM DÂN TỘC GỬI TỚI BẠN BÈ NƯỚC NGOÀI.

X